Codul de Conduită al Contributorului 😇

Angajamentul nostru

În scopul de a menţine un mediu deschis şi primitor, noi, în rolul de contributori şi întreţinători ai vopros.immigranti.us, ne angajăm ca participarea în proiectul şi comunitatatea noastră să fie o experienţă lipsită de neplăceri pentru toată lumea fără deosebire de vârstă, aspect fizic, dizabilitate, origine etnică, identitate sau orientare personală, nivel de experienţă, naţionalitate, rasă, religie şi identitate sau orientare sexuală.

Standardele noastre

Exemple de comportament care contribuie la crearea unui mediu pozitiv includ:

  • Folosirea unui limbaj politicos şi inclusiv.
  • Respectarea punctelor de vedere şi a experienţelor alternative.
  • Acceptarea criticilor constructive într-un mod civilizat.
  • Orientarea către binele comunitătii.
  • Exprimarea empatiei faţă de ceilalţi membrii ai comunităţii.

Exemple de comportament neadecvat ale unui participant includ:

  • Folosirea unor expresii, imagini sau aluzii cu tentă sexuală.
  • Adresarea unor comentarii cu caracter de batjocură sau insultă. Atacuri de natură politică sau personală.
  • Hărţuire publică sau privată.
  • Publicarea informaţiilor private ale altor utilizatori, de exemplu adrese fizice sau electronice, fără acceptul explicit al acestora.
  • Alt comportament care ar putea fi considerat neadecvat într-un cadru profesional.

Responsabilităţile noastre

Cei care întreţin proiectul sunt responsabili pentru clarificarea standardelor unui comportament acceptabil şi trebuie să ia măsurile potrivite în cazul unor acţiuni considerate neadecvate.

Cei care întreţin proiectul au dreptul şi responsabilitatea de a şterge, modifica sau respinge comentarii sau orice alte contribuţii care nu respectă acest Cod de Conduită sau de a exclude temporar sau permanent oricare contributor pentru acţiuni pe care le consideră neadecvate, ameninţătoare, ofensatoare sau periculoase.

Scop

Acest Cod de Conduită se aplică atât în spaţiul privat cât şi în cel public atunci când o persoană reprezintă proiectul sau comunitatea sa. Exemple de reprezentare a proiectului sau a comunităţii includ folosirea unei adrese oficiale de email a proiectului, postarea pe reţele de socializare folosind un cont oficial sau participarea la un eveniment 'online' sau 'offline' ca reprezentant delegat. Reprezentarea unui proiect poate fi clarificată în detaliu de către întreţinatorii proiectului.

Condiţii de aplicare

Acţiunile abuzive, hărţuitoare sau considerate neadecvate pot fi raportate prin contactarea echipei proiectului la adresa vopros[at]immigranti[dot]us. Toate plângerile vor fi analizate şi investigate şi vor rezulta într-un răspuns care este necesar şi adecvat circumstanţelor. Echipa proiectului este obligată la păstrarea confidentialităţii persoanei care raportează un incident. Mai multe criterii şi condiţii de aplicare pot fi specificate separat.

Înterţinătorii proiectului care nu respectă şi nu aplică Codul de Conduită în bună credinţă, ar putea suferi repercursiuni temporare sau permanente determinate de către alţi membrii din conducerea proiectului.

Prima sursă

Acest Cod de Conduită este adaptat conform Codului de Conduită al Contributorului, versiunea 1.4, disponibil la https://www.contributor-covenant.org/ro/version/1/4/code-of-conduct.html